زون دزدگیر فایواستار Zone five star چیست ؟                                              

                                          


Zone زون در زبان انگلیسی به معنی ناحیه یا منطقه است همانند Time zone یعنی منطقه زمانی بطور مثال.

بر روی کی‌پدهای دزدگیر فایواستار منزل و محصولات دزدگیر فایواستار Five star چراغهایی قرمز رنگ با اسم Zone موجود است .

این چراغها در روی پنل دزدگیر فایواستار Five star  با نماد Z1 و Z2 قرار دارد.                                  


دزدگیر اماکن فایواستار Five star  زون‌ها هر کدام توانایی اضافه شدن چندین سنسور بیسیم و سنسور دزدگیر باسیم  فایواستار را دارند .

در مدل دزدگیر فایواستار Five star  SA-206 زون یک Z1 برای سنسورهای باسیم است و می‌توان به این منطقه تعداد 100 عدد سنسور باسیم  یا چشم را وصل نمود .

در زون دو Z2 دزدگیر فایواستار Five star  می‌توان به دو صورت عمل نمود یکی از روش‌ها متصل کردن چشمهای بیسیم است که در این صورت Z2 یا زون دوم دزدگیر فایواستار Five star  باید با یک رشته سیم بصورت بریچ یا u بسته شود یا Z1 ، Close شود و پس از آن بصورت کد لرنینگ چشم‌های دزدگیر فایواستار Five star  و مگنت و سنسورهای دزدگیر فایواستار Five star کد‌دهی شود .

روش دوم می‌توان به زون دوم Z2 دزدگیر فایواستار Five star  تعداد 100 عدد سنسور باسیم دزدگیر متصل نمود .

زون 3 یا Z3 همانند زون یک Z1 مناسب اتصال چشم‌های باسیم و سنسورهای لرزشی و حرکتی فایواستار Five star  است.

و اما زون چهارم Z4 مناسب متصل کردن دتکتور دود و پدال اعلام خطر فایواستار است.

زون چهار Z4 دزدگیر فایواستار Five star  این قابلیت را دارد تا به دو صورت زون 24 ساعته و زون معمولی باسیم تغییر نماید.