پکیچ دزدگیر تلفن کننده

مشاهده به صورت مشبک لیست

5 آیتم ها

در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
مشاهده به صورت مشبک لیست

5 آیتم ها

در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 

hed_poroduct_131.jpg

دزدگیر خط تلفن که مدل قدیمی تر دزدگیر سیم کارتی منزل ویا دزدگیر اماکن است برای اعلام هشدار دزدگیر یا دستگاه به کاربر مورد نظر از خط تلفن شهری بهره میگیرد  و میتوان این دستگاه را از طریق خط تلفن شهری و با وارد کردن رمز کاربر روشن و خاموش نمود

دزدگیر های منازل مجهز به خط شهری توانایی شماره گیری  از طریق تلفن کننده دزدگیر تا 29 حافظه  را دارا می باشد

و میتوان در بروز حوادث  و اعلام اژیر خطر  دزدگیر به 29 کاربر تماس گرفته  و پیغام  از پیش ضبط شده را بازپخش نماید

دزدگیر های خط تلفن شهری  امکان متصل شدن ماژول های سیم کارتی را دارا بوده و میتوان این مدل دزدگیر را ارتقاع داد