ردیاب

ما نتوانستیم کالاهایی مطابق با انتخاب شما پیدا کنیم.
 

 

ردیاب قطعه الکترونیکی است که پس از اتصال به اجسام در حال حرکت اطلاعاتی از قبیل سرعت محدوده ، مسیر حرکت و . . . .  را به یک سرور مخابره میکند و کاربر میتواند به تفکیک ساعت و روز و ماه و به صورت انلاین جسم در حال حرکت را کنترل نماید

ردیاب ها انواع مختلفی دارند همانند : ردیاب های خودرو که بر روی وسایل نقلیه سواری اعم از موتور سیکلت دوچرخه و ماشین نصب می گردند و از طریق این ردیاب ها میتوان وسیله مورد نظر را تحت بررسی قرار داد

بخشی از ردیاب ها نیز برای اشخاص طراحی شده و از طریق این ردیاب ها میتوان افرادی همچون سالمندان و کودکان و حتی جاندارانی همچون حیوانات خانگی را نیز از این طریق کنترل و بررسی کرد

 

بیشتر