ریموت بلوتوثی

ریموت بلوتوثی

ریموت بلوتوثی 433 چیست؟

ریموت های بلوتوثی نسل جدید ریموت کنترل دزدگیرها میباشند که در چند سال اخیر تحول بزرگی را در صنعت ارتباطی ریموت های سیستم های حفاظتی ،دزدگیر و کنترل از راه دور به وجود آورده اند

 

تعریف اجمالی ریموت بلوتوث 433

 

ریموت بلوتوث یک ریموت کنترل مربوط به سیستم های حفاظتی است که قابلیت کپی و تکثیر از روی برخی از ریموت کنترل های دزدگیر اتومبیل و دزدگیر اماکن را دارد  . ریموت بلوتوث ها قابلیت تکثیر از ریموت کنترل درب پارکینیگ را نیز دارا می باشند. برخی از ریموت کنترل ها با پسوند ها به کد به گونه ای برنامه ریزی شده اند که غیر قابل کپی از طریق ریموت کنترل بلوتوث هستند.پاسخ گوی تمامی سوال های حفاطتی شما هستیم. 02144273171 02144254175 02144255860