روش کددهی به دزدگیر گپ GAP

روش کددهی به دزدگیر گپ GAP

روش کددهی ریموت دزدگیر اماکن گپGAP؟

برای معرفی ریموت یدک جدید به دزدگیراماکن گپ GAP باید همانند مراحل زیر عمل نمود:

بر روی گذینه برنامه ریزی ریموت(Remote Setting) در منوی دستگاه دزدگیر گپ GAP  کلید تایید (Enter) را فشار دهید

پس از آن در قسمت  ریموت جدید (New Remote)  کلید تایید(Enter) را بزنید

و بعد کلید قفل ریموت یدک جدید را نگه دارید

پس انجام این اعمال بر روی نمایشگر دزدگیر عبارتی مبنی بر تایید کددهی (Add Success) نقش میپذیرد

و پس از آن ریموت دزدگیر اماکن گپ GAP به سادگی قاابل استفاده است

نکته : اگر بر روی نمایشگر عبارت قبلا ست شده(Added Before) نمایش داده شود یعنی ریموت قبلا با دستگاه دزدگیر گپ GAP معرفی شده است

 

پاسخ گوی تمامی سوال های حفاطتی شما هستیم. 02144273171 02144254175 02144255860