روش صحیح کددهی ریموت بلوتوث؟

روش صحیح کددهی ریموت بلوتوث؟

برای بهبود اعمال کد دهی به ریموت بلوتوث نکته زیر را رعایت کنید:

نکته این است که اگر ریموت کنترل ها قسمتی فلزی دارند بهتر است این قسمت ها به یکدیگر متصل شوند تا انتقال فرکانس به بهترین حالت ممکن انجام گردد.پاسخ گوی تمامی سوال های حفاطتی شما هستیم. 02144273171 02144254175 02144255860