روش حذف تمامی ریموت های دزدگیر اماکن گپGAP

روش حذف تمامی ریموت های دزدگیر اماکن گپGAP

روش حذف کردن ریموت های دزدگیر اماکن گپGAP؟

بعضی مواقع که ریموتی از دستگاه دزدگیرGAP گم میشود یا کاربر نیاز دارد که تمامی کدبندی های ریموت کنترل دزدگیرGAP را تغییر دهد باید با روش زیر کدهای قبلی دزدگیر گپ را تغییر داد

وارد منو اصلی دزدگیر گپ GAP شده  پس از آن  وارد منو تنظیمات ریموت کنترل (Remote sSetting) میشوید

گذینه پاک کردن(Delete All) را به وسیله جهت نما های بالا و پایین انتخاب نموده و پس از آن کلید تایید (Enter) را میزنید

و پس از آن گذینه بله (Yes) را انتخاب نموده و اینتر(Enter) میکنید

از آن به بعد تمامی ریموت های دزدگیر کپ GAP پاک گردیده و دزدگیرGAP آماده معرفی ریموت جدید با کد متغییر جدید میگردد و دیگر دزدگیر اماکن گپGAP با ریموت های قبلی خود اعمال مربوطه را انجام نمیدهد.

پاسخ گوی تمامی سوال های حفاطتی شما هستیم. 02144273171 02144254175 02144255860