روش تعویض Lcd ریموت تصویری ماجیکار902-935؟

روش تعویض Lcd ریموت تصویری ماجیکار902-935؟

روش تعویض ال سی دی ریموت تصویری ماجیکار با این گونه است که پس از باز کردن قاب ریموت تصویری دزدگیر ماجیکار با استفاده از هویه و قله و تحت فشار گذاشتن Lcd ریموت ماجیکار از طرفین و کشیدن هویه ب صورت افقی بر روی کلیه پایه ها به تدریج قلع پایه های Lcd ریموت تصویری را تحریک کرده و Lcd ریموت تصویری را از جایش خارج کرده

نکته: حرارت حاصله از هویه باید متعارف با مدار  Lcd باشد اگر حرارت حاصله از هویه زیاد باشد باعث می شود برد کف Lcd ماجیکار و متالیزه برد کنده شود و ریموت تصویری ماجیکار آسیب جدی می بیند.

آیا Lcd  ریموت های ماجیکار به مدل های دیگر میخورد؟

Lcd های ریموت تصویری ماجیکار عمدتا به دو دسته تقسیم می شود Lcd  های فلت اتویی و Lcd  های لحیمی، ریموت های تصویری ماجیکار با کارایی های متفاوتی اعم از استارتر و غیر استارت ی تولید و عرضه می شوند و قطعات ریموت ها و Lcd ریموت های تصویری ماجیکار با هم متفاوت بوده و به یکدیگر نمی خورند.

نکته: بر روی پشت  و روی Lcd دزدگیر تصویری ماجیکار یک عدد لیبل چسبیده شده است که این لیبیل بسیار نامحسوس است و برای جلوگیری از خش افتادن به محصول در نطر گرفته شده اند برای بازدهی بیشتر باید قبل از نصب این قطعه لیبل ضد خش روی Lcd ریموت تصویری ماجیکار را از روی صفحه Lcd جدا کرد و پس از جدا کردن لیبل Lcd ریموت ماجیکار  Lcd را نصب و لحیم کاری نمایید.پاسخ گوی تمامی سوال های حفاطتی شما هستیم. 02144273171 02144254175 02144255860